■ שידורים חיים - לוח

  • · מוקדם בבוקר 7:00 ~
  • · ראשון 9:00 ~
  • · שירות שנייה 10:30 ~
  • · שירות שלישית 12:10 ~
  • · הבשורה חי בטלוויזיה 18:15 ~ 19:00
  • · השביעי שירות 19:00 ~ 21:00

Watch/ Listen Live

  • תרגום סימולטני מיפנית לאנגלית.

חדשות ומידע

לוח הזמנים של הפולחן שירותים

על הזמן שלנו הכנסייה פגישות.

קבוצות קטנות (Auto-תרגום)

אני מציג בכל מפגש של כנסיות, כמו צעירים, ישיבת ראש משק הבית, עמותה של נשים, חבר של החברה, ישיבות.

הבשורה פגישה

הדרכה הפגישה הבשורה שבוצעה על שבת 4 כל שבוע

ריפוי פגישה

הדרכה הפגישה של ריפוי שבוצעה על שבת 2 בכל חודש

 

כדי ללמוד נבואה
(Auto-תרגום)

הוא מחולק מבוא, בכיתה של מתחילים, מעמד הביניים, המעמד מתקדמת, נבואה אפשר ללמוד.

עלון שבועי

מידע הכנסייה כדי בכל שבוע

 

פרופילים של כמרים שלנו

להציג את הכומר של הכנסייה.

נושא תפילה
(Auto-תרגום)

נושא תפילה יוצא לאור.